Couple T-Shirts

"He is never on time, but i dont mind waiting for him.  She gets irked over little things,...
ಕಿರುಬೆರಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿತೂಕದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು‌, ಆಗಸವೇ ನಾಚುವ ಹಾಗೆ, ಒಲವನ್ನು ಒಲವಾಗಿಸುವ ಹೃದಯಗಳು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರಲು, ಇರುವೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆ...
"He is never on time, but i dont mind waiting for him. She gets irked over little things, but...
Spinner