Rajkumar Collection

Rs. 549.00Rs. 499.00
We are proud to present the graffiti of Dr. Rajkumar on a T-shirt. Pay a tribute to Dr.Raj...
Rs. 549.00Rs. 499.00
Designer  Fit Type: Regular Fit Tshirt Type: Unisex Material: Bio wash Cotton Sleeve Type: Half Superior Smooth fabric,...
"ನಿನ್ನಂಥೋರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಲೋಕದಾ ಮ್ಯಾಲೆ"ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇರುವೆ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತರುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಡಾ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಟೀಶರ್ಟ್....
"ನಿನ್ನಂಥೋರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಲೋಕದಾ ಮ್ಯಾಲೆ"ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇರುವೆ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತರುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಡಾ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಟೀಶರ್ಟ್....
One state, many worlds is a tailor-made quote to describe the journey of Dr. Puneet Rajkumar in his...
 ..." ಏನು ಪಾರ್ಥ, ಕೆಂಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾರೆ. ಈಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ". "ಪರಮ ಪತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ ಮರುಕ್ಷಣವೆ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯವೆಲ್ಲಾ...
Spinner