Trending Kannada T-Shirts of iruve.in

Trending Now

ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ Tshirt ಅನ್ನು‌ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ Tshirt ಇಂದ ಬರುವ ಲಾಭವನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ...
"ನಿನ್ನಂಥೋರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಲೋಕದಾ ಮ್ಯಾಲೆ"ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇರುವೆ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತರುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಡಾ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಟೀಶರ್ಟ್....
Aadu Muttadha Sopilla, Annawaru madadha patharavilla DR Rajkumar pulled of Hiranyakashipu's character in Bhakta Prahaladha magnificently. As a tribute,...
Rs. 499.00Rs. 449.00
We are proud to present the graffiti of Dr. Rajkumar on a T-shirt. Pay a tribute to Dr.Raj...
ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ರನ್ /ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ . ಹೊಸದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತಾ ಹಳೆಯದನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಇರಲು ಇಚ್ಚುಸುವರಿಗೆ...
Rs. 300.00
Namma Bengaluru has a special place in our hearts. Now It's time to make some space for it...
Rs. 499.00Rs. 449.00
NaXXan where X= K/M/Y. Define the value of X? Disclaimer: Inappropriate use of value X will surely put...
"He is never on time, but i dont mind waiting for him. She gets irked over little things, but...
Rs. 499.00Rs. 449.00
ಎಲ್ಲಾದರು ಇರು ಎಂತಾದರು ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ    Designer : Shashwath Hegde Tyagli  Fit...
This T-shirt is specially designed for those who hate working on weekends. Justwear this T-shirt to the office...
Rs. 499.00Rs. 449.00
Karnataka formed in 1956 before that it's called as Mysuru state. This design is to remember that historic...
ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ‌ Cool ಕನ್ನಡತಿಯರಿಗಾಗಿ ಈ ಟೀ ಶಟ್೯ ! Designer : Bharadwaj Nayak Fit Type: Regular Fit Tshirt Type:...
Rs. 499.00
Rs. 499.00
Rs. 549.00 Rs. 549.00
Rs. 499.00 Rs. 449.00
Rs. 549.00 Rs. 499.00
Rs. 300.00
Rs. 499.00 Rs. 449.00
Rs. 499.00
Rs. 499.00 Rs. 449.00
Rs. 499.00 Rs. 449.00
Rs. 499.00 Rs. 449.00
Rs. 499.00 Rs. 499.00
Spinner